Du har 0 varer for totalt 0,00 kroner
i handlevogna

UT OG LEK

UT OG LEK Forfatter(e): Pål Hermansen og Elisabeth Nilsen
ISBN nummer: 978-82-92496-985
Pris: kr 199,00
Språk: Bokmål
Format: 24 x 22
Sider: 96
Utgitt: 2011
Nivå: Voksne og barn
Emner: Naturbarnehage, Solsida naturbarnehage, barnehage, naturkontakt, inspirasjonsbok,

Morsom og viktig inspirasjonsbok for barn og voksne.

Forord av Eli Rygg.

Boken er en fortelling fra Solsida naturbarnehage på Hadeland, der barna er ute hele dagen og kun har naturens egne lekeapparater å benytte seg av. De mange bildene er ypperlige utgangspunkt for samtaler med barna og fortellingene er konkrete og gjenkjennbare. Her er mange situasjoner barna vil more seg over.

Barnehagen som institusjon har hatt en rivende utvikling de senere årene. Kravene til læring og innordning har blitt stadig mer vektlagt, mens den naturlige barnekulturen er satt under press. Vi mener fokuset på målbar kunnskap har blitt forstyrrende intens. Barna fortjener en barndom hvor de får ro til bare å være. Våre egne gode minner fra barndommen handler om frihet og en uorganisert tilværelse der vi fikk lov til å være til stede i eget liv.

Selv om barna får utfolde seg fritt i Solsida, må det ikke settes likhetstegn med «fri barneoppdragelse», slik den verserte på 1970-tallet. Vi stiller egentlig store krav til dem når det gjelder sosial oppførsel og hensyn til naturen. Reglene vi praktiserer er få og har en forklaring som barna kan forstå og har full rett til å diskutere med oss. Dette er viktig i et demokratisk samfunn som forutsetter aktive deltagere.

Vi motiverer barna til å være selvstendige. De deltar i praktiske gjøremål og bidrar til fellesskapets beste. Det handler om alt fra å reise seg når de detter, til å holde orden i sekken, ordne opp i konflikter, gjøre noe aktivt for å dekke behovene sine og regulere varmen ved å ta av og på klær, til å vurdere om det er farlig å klatre der eller ake ned den skråningen. Vi er bevisst på slike situasjoner hele dagen og lytter, støtter og svarer på spørsmål.

Hos oss er det lite å se eller høre til stereotype holdninger til hva gutter kan og jenter kan. Her får jentene brukt kroppen sin, og de får et sterkere fysisk utrykk enn inne i et rom. Vi opplever at jentene er like flinke og vel så tøffe som guttene til å kjøre fort på ski, klatre høyt i trær og å gå lange turer. Guttene plukker like mye blomster som jentene. Det som teller, er hvordan du opptrer og hva du yter
til fellesskapet.

Internasjonal forskning viser at manglende naturkontakt er et voksende og alvorlig problem i store deler av den industrialiserte verden. Ikke bare går det ut over barnas fysiske helse, men også den mentale. Noen psykologer har til og med definert en psykologisk tilstand de kaller Nature Deficit Disorder, som kan ses på som en del av det symptomkomplekset som i dag kalles ADHD. En av grunnene til at ADHD-liknende symptomer øker sterkt i dag, kan altså være manglende kontakt med naturlige elementer. Vi er utviklingsmessig knyttet til naturen, og når vi nå i løpet av kort tid fjerner oss fra den, er det ikke oppsiktsvekkende at det oppstår problemer. Barn som vokser opp med naturkontakt viser bedre kognitive, sensoriske, taktile og sosiale funksjoner, samtidig som de skårer høyere i faglige og kreative ytelser.

Open publication - Free publishing - More bal
 
Publiseringsløsning fra IDLmedia AS