Du har 0 varer for totalt 0,00 kroner
i handlevogna

GJENOPPDAG KRISTENDOMMEN.

GJENOPPDAG KRISTENDOMMEN.           Forfatter(e): Marcus J. Borg
ISBN nummer: 9788293191469
Pris: kr 199,00
Språk: Bokmål (Original tittel: Speaking Christian. Oversatt av Knut Rygh)
Format: Pocket
Sider: 252
Utgitt: 2017
Nivå: Voksen
Emner: Kristendom, Jesus, tro, nåde, frelse, synd. Himmel og helvete. Speaking Christian. Hva er kristendom? Hvem er Jesus? Kristne begreper. Bokstavelig tolkning. Bibelen. Historisk-metaforisk betydning. Himmel. Helvete. Marcus Borg.

 

Se panelsamtale: Gjenoppdag kristendommen

Samtale mellom teologene Kari Veiteberg, Bjørn Eidsvåg, Notto R. Thelle og Knut Rygh på Litteraturhuset tirsdag 31. oktober 2017.
boklansering okt 17

Opptak: Fenris Film

 

Marcus Borg formidler en alternativ forståelse av kristendommen, en forståelse som er hentet fra Bibelen selv og fra den førmoderne kristne tradisjonen.
Forfatteren peker spesielt på to årsaker til at mange har misforstått kristendommen:
Dels handler det om at man legger til grunn en bokstavelig tolkning av Bibelen og dels at man leser tekstene innenfor et «himmel-helvete» rammeverk.
Borg argumenterer for at Bibelen må leses ut fra et historisk-metaforisk perspektiv og at kristendom ikke handler om himmel og helvete.
Tvert om: Nettopp det at vi alle er elsket av Gud og finner nåde og medfølelse hos Gud, frigjør oss til å ta del i Guds lidenskap for å forandre oss selv og verden.
Det, sier Borg, er hva kristendommen handler om.

SAGT OM BOKA:

Møte med Marcus Borg og hans tenkning rundt sentrale kristne begreper, har vært særdeles inspirerende og trosmotiverende for meg.
BJØRN EIDSVÅG,
teolog og musiker

Marcus Borg tar sentrale kristne begreper som synd og frelse ut til lufting. Det trengs!
KARI VEIETEBERG,
bymisjonsprest (kommende biskop i Oslo)

Marcus Borgs bok er utfordrende, for mange sikkert også provoserende. Boken gir sjanse til å tenke gjennom hva som er sentralt i kristen tro i dag, uten å unnvike de problemer ulike former for kristen tro kan møte i den moderne verden.  Den vil sikkert skape både ettertanke, motsigelse og ny forståelse, - og åpner for at leseren får et annet blikk på det hun eller han antok at var etablerte sannheter.
JAN-OLAV HENRIKSEN,
professor i religionsfilosofi ved Det teologiske menighetsfakultetet.

Marcus Borgs invitasjon til nytenkning om sentrale kristne forestillinger provoserer og inspirerer. Det er på høy tid at samtalen kommer i gang.
NOTTO R. THELLE,
professor emeritus ved Det teologiske fakultet, UiO.

Det å lese Gjenoppdag kristendommen har vært spennende, berikende og frigjørende!
Borg skriver med utgangspunkt i en sammenheng der de store ordene i kristen tro, selve
kjerneordene, dels har blitt fremmede og ukjente for mange mennesker. Det å ta tak i denne
utfordringen er i seg selv et viktig anliggende. Enda mer alvorlig er det imidlertid at disse
ordene i mange sammenhenger, innenfor og utenfor kirken, har blitt forvrengt og misforstått
slik at måten de forstås på, har blitt veldig forskjellig fra deres opprinnelige bibelske
og historiske betydning. Borg tilbyr en slags nylesning av de bibelske tekstene, som egentlig
ikke er ny, men snarere eldre og mer autentisk.
KNUT REFSDAL,
generalsekretær i Norges Kristne Råd

 Jeg er overbevist om at Marcus Borgs bok om kristentroens begreper er en del av Den Hellige Ånds mangfoldige gjerning i vår tid.
ERIK HILLESTAD,
leder av Kirkelig kulturverksted

Marcus Borg gir oss teologi og kristendomsforståelse på sitt beste.
Boka trengs, det er mange som søker næring både for tanke og hjerte.
Den er lettlest og samtidig dyptpløyende, en kjempeviktig bok!
GRETE HAUGE,
tidligere sokneprest

Om forfatteren
Marcus J. Borg (1942–2015) 
var en nordamerikansk bibel- og Jesusforsker. Han var en av den progressive teologiens mest innflytelsesrike røster, internasjonalt kjent i både akademiske og kirkelige kretser.

Borg var professor i religion og kultur ved Oregon State University. Han har skrevet over tjue bøker og har solgt over en million eksemplarer, inkludert bestselgerne Meeting Jesus Again for the First Time, Reading the Bible Again for the First Time, Jesus, The Heart of Christianity, Evolution of the Word, Speaking Christian og Convictions.

Tidsskriftet The New York Times har beskrevet Marcus J. Borg som «en ledende skikkelse i sin generasjon av Jesusforskere», og han opptrådte ofte i nordamerikanske medier som NBCs The Today Show og Dateline, ABCs World News, og NPRs Fresh Air.

 
Publiseringsløsning fra IDLmedia AS